(NH3)

Рідкий аміак — це найбільш концентроване азотне добриво (82,3% азоту), яке за ефективністю не поступається твердим формам, а з огляду на доступність та швидкість засвоєння рослинами багатьох із них переважає.

Раніше внесення аміаку було дуже поширеним агроприйомом і кожне господарство мало ємкості та техніку для цього. Нині ж, коли часи дешевої аміачної селітри давно пройшли, широкому поширенню застосування рідкого аміаку заважають дві основні причини: відсутність вітчизняної та доступної імпортної техніки, а також пересторога щодо шкідливості внесення аміаку і самих наслідків внесення.

Рідкий аміак, після внесення в грунт, робить реакцію грунтового розчину більш лужною, а після переходу в нітратну форму — підкислює його. Існує хибна думка, що рідкий аміак, внаслідок високої концентрації та агресивності розчину - “вбиває” все живе в грунті і таким чином робить його неродючим - баластним субстратом. Це не зовсім відповідає дійсності. Насправді, після внесення рідкого (концентрованого) аміаку в грунт в зоні внесення відбувається знищення усіх шкідників, частково збудників хвороб та майже всієї мікрофлори: як шкідливої так і корисної. Але, внаслідок нез'ясованого ще процесу, а тому це приймається за аксіому — через 1-3 тижні (залежно від температури та вологості грунту) відбувається різке — вибухове відновлення корисної мікрофлори і процеси мінералізації та переведення поживних речовин у доступні форми проходять з подвійною силою, в тому числі процес нітрифікації. Цей висновок підтверджений науковими дослідженнями Національного аграрного університету (нині НУБІП) м. Київ та практикою. А практика засвідчує, що після внесення, наприклад 150-200 кг/га концентрованого аміаку, на “неродючому субстраті” неможливо було б отримати 12 — 15 т/га зерна кукурудзи, а вказані урожаї — це реалії сьогодення в господарствах, де керівники прагнуть отримувати прибуток від виробництва, а не просто займатися сільським господарством, як це робить переважна більшість. А тому Украіна і має середній урожай кукурудзи 6,3 т/га, маючи в своєму розпорядженні чверть чорноземів світу.

На відміну від нітратних форм азоту з добрив, аміак міцно закріплюється ґрунтово-вбирним комплексом. Використовуючи рідкий аміак на легких піщаних ґрунтах з метою зменшення втрат азоту через випаровування, необхідно збільшувати глибину його загортання до 16-20 см, а також обирати терміни проведення цієї операції, зважаючи на температуру та зволоженість ґрунту. На середньо та важко суглинкових ґрунтах безводний аміак можна вносити восени під урожай наступного року. При внесенні середньодобова температура не повинна перевищувати 15°С. Це дасть можливість зменшити втрати азоту, так як при вищій температурі буде інтенсивно проходити процес нітрифікації і азот (в нітратній формі) може вимиватися вглиб грунтового профілю, або ж внаслідок процесу денітрифікації переходити в газоподібну форму і звітрюватися.

Як основне добриво рідкий аміак вносять під усі культури і на всіх ґрунтах. Також можна застосовувати (за наявності необхідної техніки для підживлення) під час міжрядного обробітку просапних культур.

Для ознайомлення з інформацією про нашу техніку та контактами менеджерів ви можете переглянути додаток.

Серед головних переваг застосування безводного аміаку можна виділити наступні:
1) зниження вартості одиниці діючої речовини азоту на 15-20% порівняно з іншими азотними добривами;
2) більш рівномірний розподіл азоту у шарі ґрунту та підвищення доступності рослинам;
3) покращення режиму живлення рослин;
4) знищення ґрунтових шкідників та частково збудників хвороб.
5) повна механізація робіт під час доставки та внесення.

 Показники якості на аміак рідкий технічний

Показники Норма
 Масова частка аміаку, %, не менше ніж  99,6
 Масова частка азоту, %, не менше ніж  82
 Масова частка води (залишок після випаровування), %  0,2-0,4
 Масова концентрація масла, мг/дм², не більше ніж  8 
 Масова концентрація заліза, мг/дм³, не більше ніж  2