Використання аміачної селітри підвищує рівень забезпеченості рослин азотом, що сприяє активному продукуванню білків і органічної речовини у рослинах та росту їх вегетативних та генеративних органів. Тим самим забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур та показників якості вирощеної продукції. Використовується для основного внесення при перекопуванні ґрунту весною, перед сівбою під культивацію, а також для весняного підживлення сільськогосподарських культур: міжрядного та позакореневого (листкового).