Приватне акціонерне товариство «УКРАГРО НПК» (ідентифікаційний код юридичної особи 31961067, місцезнаходження: 19200, м. Жашків, вулиця Промислова, будинок 1) оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2021 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ «УКРАГРО НПК» за 2021 рік. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

Умови та порядок проведення конкурсу

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

– суб’єкт аудиторської діяльності включений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

– у суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та такий суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг;

– суб’єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів;

– загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, становить не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

– суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан, зокрема:

аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ за 1(один) рік, що закінчуються 31 грудня 2021 року;

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлювання незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

встановлення незалежної професійної думки у формі звіту з надання впевненості стосовно інформації, яка подається у Звіті про корпоративне управління;

додатковий звіт для аудиторського комітету.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;

цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – «15» листопада 2021 року.

Строк подачі документів – до «05» грудня 2021 року включно.

Строк підведення підсумків конкурсу – «10» грудня 2021 року.

Подати пропозицію можна за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 та/або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактні особи: Аношина Юлія Олегівна (044) 393 36 57, Акулінін Михайло Сергійович (044) 393 36 57

Дані щодо діяльності та фінансового стану розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://www.urozhai.ua/pro-kompaniiu/informatsiia-pro-emitenta.html

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Результати конкурсу будуть розглянуті аудиторським комітетом ПРАТ «УКРАГРО НПК».

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше «17» грудня 2021 року.

Додаткові умови:

рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

Генеральний директор ПРАТ «УКРАГРО НПК» Довбня В.В.