Компанія повідомляє про надходження на свої склади для реалізації ефективних і популярних вітчизняних марок добрив.

1. Комплексне добриво з найбільшим вмістом азоту - вапняково-аміачна селітра (ВАС, виробник – «РівнеАзот») це достойний і ефективний замінник усім простим азотним добривам. В порівнянні з аміачною селітрою вапняково-аміачна селітра більш ефективна, навіть за умови внесення однакової кількості у фізичній вазі. При застосуванні в якості підживлення на чорноземах опідзолених з підвищеною кислотністю була отримана прибавка урожаю озимої пшениці в 8,4 цн/га в порівнянні з контролем – аміачна селітра. Вміст клейковини збільшився до 24%, вміст білку до 13,6%, чого не можливо досягти за умови застосування простих азотних добрив. Вапняково-аміачну селітру застосовують під усі культури як основне удобрення та для підживлення. На кислих та підкислених грунтах вапняково-аміачна селітра – незамінна марка добрив для основного внесення азоту. Втрати азоту з неї зведені до нуля. Надходження азоту в грунт відбувається повільніше ніж з аміачної, тому порушення фізіологічних та ростових процесів не відбувається. Наявність кальцію 16% та магнію (до 6%) сприяє зниженню кислотності, покращенню структури грунту та збільшенню фотосинтетичної активності листової поверхні рослин.

В разі застосування ВАС в якості підживлення озимих зернових можна обійтися двома підживленнями (замість трьох – при використанні аміачної селітри), так як вона має більш розтягнутий період засвоєння. Більшої рентабельності досягають навіть на чорноземах південних та каштанових грунтах, так як неправильні сівозміни (3-4 культури) та внесення фізіологічно-кислих добрив підкислюють навіть карбонатні грунти півдня. Детальна характеристика вапняково-аміачної селітри подана на сайті у розділі «Рекомендації та поради», а також у статті «Удобрення сої».

2. Ефективна марка комплексних азотно-фосфорних добрив із сіркою та кальцієм – 12:24+S12+Са10. Ця марка користується популярністю у всіх зонах України. Ефективне співвідношення азоту та фосфору велика кількість сірки – 12%, а також кальцію (10-11%) дозволяють не лише забезпечувати рослини елементами живлення, а й проводити хімічну меліорацію – регулювати кислотність грунту у бік лужної реакції.

3. Добриво складне комплексне марки 15:15:15+S8 вже давно зробило собі ефективну рекламу. Ця марка за двома показниками перевершує закордонні марки 16:16:16. Перше – вміст водорозчинного (найбільш доступного для рослин) фосфору – 94% від загального вмісту, у закордонних 16:16:16 – 73%. Друге – вміст сірки (до 10%) робить це добриво незамінним у першу чергу – для олійних культур. Ефективність марки15:15:15+S в якості підживлення озимої пшениці викладена на сайті в статті «Нетрадиційне підживлення».